Opłaty

Tylko spready

W przeciwieństwie do innych dostawców usług, którzy naliczają prowizję do każdej transakcji, platforma Xtrade nigdy nie pobiera prowizji za transakcje.

Opłata dodatkowa

Zachowanie otwartej pozycji po określonej godzinie (zwykle 22:00 czasu GMT (21:00 czasu DST)), która jest przedstawiana na ekranie „Szczegóły" platformy inwestycyjnej Xtrade, powoduje odjęcie z Twojego rachunku opłaty dodatkowej za finansowanie Xtrade. Pozwoli to na pokrycie kosztów lub zysków pobieranych lub ponoszonych w związku z tą pozycją.

Rozliczenie odbędzie się dwa dni po dniu dokonania transakcji, ponieważ transakcje są rozliczane w ciągu 2 kolejnych dni (T+2) licząc od dnia dokonania transakcji (otwarcie/zamknięcie pozycji). Data rozliczania jest także nazywana dniem zaksięgowania.

Wyjątek dotyczący środy

Uwaga: Transakcje, które pozostają otwarte w środę o 22:00 GMT (21:00 DST), zyskują dodatkowe 2 bonusy nocne (z 3 ogółem), ponieważ pierwotna data rozliczenia przypadająca w piątek (T+2) zostaje przesunięta na najbliższy dostępny dzień roboczy (poniedziałek). Ta sama zasada dotyczy transakcji nocnych zainicjowanych 3 dni przed dniem wolnym.

Opłata za brak aktywności

Opłata za brak aktywności w wysokości do 5 USD miesięcznie jest naliczana w przypadku nieaktywnych rachunków Xtrade. Rachunek jest uważany za nieaktywny, jeśli nie dokonano na nim żadnej transakcji handlowej w okresie 3 miesięcy.

COMODO
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Xtrade Group
Inwestycje w kontrakty CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem straty.