Narzędzia do zarządzania ryzykiem

Zarządzaj swoimi inwestycjami przy użyciu naszych narzędzi do zarządzania ryzykiem.

  • Zlecenia z limitem ceny i funkcją zatrzymania strat
  • Zarządzanie dźwignią finansową rachunku

Zarządzanie żądaną dźwignią finansową rachunku

Platforma Xtrade umożliwia inwestowanie z wysoką lub niską dźwignią finansową bądź w ogóle bez takiej dźwigni. Możesz kontrolować swój kapitał, wpłacając lub wypłacając środki. Istnieje także możliwość kontrolowania łącznej wartości pozycji poprzez otwieranie lub zamykanie pozycji. Swój kapitał i inne ważne informacje można wyświetlić na pasku Mój rachunek w lewej części strony głównej.

Przykład:
Wpłacasz 200 000 USD (Twój kapitał własny wynosi 200 000 USD), a następnie kupujesz ropę naftową o wartości 200 000 USD. Teraz handlujesz z dźwignią finansową 1 (brak dźwigni).
Wpłacasz 20 000 USD (Twój kapitał własny wynosi 20 000 USD) i kupujesz ropę naftową o wartości 200 000 USD. Teraz handlujesz z dźwignią finansową 10.

Należy pamiętać, że za każdą pozycję overnight naliczana jest nocna opłata dodatkowa.

Zlecenia z funkcją zatrzymania strat, zlecenia realizacji zysku i zlecenia z limitem ceny

  • Zlecenie z funkcją zatrzymania strat — można dodać do transakcji przed ich otwarciem lub przez zmodyfikowanie otwartej pozycji. Inwestorzy mogą ustawić punkt wyjścia dla transakcji przynoszącej straty.
  • Zlecenie realizacji zysku — przeciwieństwo zlecenia z funkcją zatrzymania strat; inwestorzy mogą ustawić punkt wyjścia dla transakcji przynoszącej zysk.
  • Zlecenie z limitem ceny — inwestorzy mogą otworzyć pozycję przy użyciu zlecenia zakupu lub sprzedaży po predefiniowanym kursie. Celem inwestora jest zakup lub sprzedaż po lepszej cenie niż kurs rynkowy.

Krótki przykład:
Cena akcji Amazon wynosi 305,95 - 306,95 USD (sprzedaż/kupno)
Kupujesz 15 akcji Amazon.
Chcesz ograniczyć stratę do 150 USD.
Ustawiasz cenę zlecenia z funkcją zatrzymania strat na 296,95 USD.
Cena akcji Amazon spada do 296,95 USD, a potem do 292 USD.
Twoja pozycja zostanie zamknięta przy cenie 296,95 USD.
Twoja strata to: 15 x (306,95 – 296,95) = 150 USD.

COMODO
© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Xtrade Group
Inwestycje w kontrakty CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem straty.