Populær Aksjer
Varer Indekser Forex
* Ovenstående egenkapitalpriser er fra alternative børser.
* Xtrade kompenseres for sine tjenester gjennom kjøps-/salgsmarginen.
Sikre innskuddstransaksjoner
Rask og effektiv prosess for uttak. Ingen provisjoner
Akseptere nå
Now Accepting PayPal
PayPal App Screenshot
COMODO
© Xtrade Group, med enerett
Trading med CFD-er fører med seg betydelig risiko for tap.