Populare Acţiuni
Mărfuri Indici Valută
* Preţurile instrumentelor de mai sus provin din schimburi alternative.
TRANZACȚII CONTINUE
Retrageri rapide. Fără comisioane sau taxe ascunse.
Se acceptă de acum
Now Accepting PayPal
PayPal App Screenshot
COMODO
© Toate drepturile rezervate Xtrade Group
Tranzacţionarea CFD-urilor implică riscuri semnificative de pierderi. Tranzacţionarea FX/CFD-urilor implică un nivel ridicat de risc şi puteţi pierde tot capitalul investit. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.