Populare Acţiuni
Mărfuri Indici Valută
* Preţurile instrumentelor de mai sus provin din schimburi alternative.
* Xtrade este compensat pentru serviciile sale prin spreadul cumpăƒrare/vânzare.
Tranzacţii de depunere sigure
Proces de retragere rapid și eficient. Fără comisioane
Acum Acceptarea
Now Accepting PayPal
PayPal App Screenshot
COMODO
© Toate drepturile rezervate Xtrade Group
Tranzacţionarea CFD-urilor implică riscuri semnificative de pierderi.