Populárne Akcie
Komodity Indexy Forex
* Vyššie ceny vlastného imania sú z alternatívnych výmenných kurzov.
HLADKÉ TRANSAKCIE
Rýchle výbery. Žiadne provízie ani skryté poplatky.
Teraz prijímame
Now Accepting PayPal
PayPal App Screenshot
COMODO
© Všetky práva vyhradené spoločnosťou Xtrade Group.
Obchodovanie s kontraktmi CFD zahŕňa značné riziko zisku alebo straty. Súčasťou obchodovania na platforme FX a s komoditami CFD je aj značná miera rizika a môže dôjsť k strate všetkých prostriedkov investovaného kapitálu. Ubezpečte sa, že rizikám, ktorým sa vytavujete, dobre rozumiete.